De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten

De cliëntenraad van De Bolder bestaat uit een vertegenwoordigers van cliënten.  Samen vormen zij een onafhankelijke en zelfstandig commissie die de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten behartigt. Regelmatig is er overleg van het dagelijks bestuur met de directie over de diverse onderwerpen Bijvoorbeeld over het wonen, de zorg, de maaltijden, veiligheid, maatschappelijke bijstand, gezondheid en ontspanningsactiviteiten.

Hoe is de cliëntenraad samengesteld?

De cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende 7 leden en een extern secretaris.

Jeroen Schipper is toegetreden tot de raad in oktober 2021 en vervult de functie van voorzitter sinds januari 2024. Samen met Janneke Rutten vormt hij het dagelijks bestuur en is tevens lid van de Centrale Cliëntenraad van Vivium. Jeroen is bestuurder en algemeen directeur bij de GS Staalwerken Groep in Helmond en woonachtig in Den Bosch.

Janneke Rutten is sinds juni 2019 lid, vervult de functie van secretaris en vormt samen met Jeroen het dagelijks bestuur. Janneke heeft een achtergrond in het onderwijs en is woonachtig in Den Haag.

Henk Essen is oud-voorzitter van de Cliëntenraad (tot december 2023) en reeds lid vanaf juni 2019. Henk is in het dagelijks leven organisatieadviseur en interimmanager en woont in Blaricum.

Rob Huisman is sinds februari 2023 lid van de Cliëntenraad. Rob is altijd werkzaam geweest binnen de beveiliging en is momenteel Adviseur Veiligheid bij HilverZorg en woonachtig in Huizen.

Johan Reijnen is sinds april 2023 lid van de Cliëntenraad.Johan is eindredacteur van de Vara gids, voorzitter van de OR van BNNVARA, interviewer, tekstschrijver, bladenman en woonachtig in Huizen.

Carole Hardy-Kuipers is sinds april 2023 lid van de Cliëntenraad. Carole heeft meer dan 30 jaar ervaring in de zorg, 5 jaar in activiteitenbegeleiding op de dagopvang en is woonachtig in Huizen. 

Ed de Vries is toegetreden tot de Clientenraad in januari 2024. Ed is ENG- (geluids-) technicus geweest bij NOS, NOB en DutchView, heeft daarnaast tevens 9 jaar als voorzitter van de OR gefunctioneerd en 8 jaar als voorzitter van de Skiclub Wolfskamer in Huizen.

Pietie Schipper is sinds 2016 lid van de Cliëntenraad. Na 6 jaar vast lidmaatschap is Pietie inmiddels als extern secretaris en notuliste verbonden. Pietie is gepensioneerd, heeft een commerciële achtergrond en is woonachtig te Huizen

Meer informatie?

Wilt u meer weten over medezeggenschap in de zorg en over de bevoegdheden van de cliëntenraad? Klik dan hier. 

Contact

Heeft u op- of aanmerkingen over de zorg- of dienstverlening binnen De Bolder of De Ruyterstraat? Dan nodigen wij u uit daarover contact met ons op te nemen.

U kunt met ons in contact komen op onderstaande manieren:
Receptie van De Bolder
telefoonnummer: (035) 577 31 00
Akkerweg 57, 1276 BB Huizen
t.a.v. de cliëntenraad
E-maill: debolderCR@vivium.nl