De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten

De cliëntenraad van De Bolder bestaat uit een vertegenwoordigers van cliënten.  Samen vormen zij een onafhankelijke en zelfstandig commissie die de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten behartigt. Regelmatig is er overleg van het dagelijks bestuur met de directie over de diverse onderwerpen Bijvoorbeeld over het wonen, de zorg, de maaltijden, veiligheid, maatschappelijke bijstand, gezondheid en ontspanningsactiviteiten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over medezeggenschap in de zorg en over de bevoegdheden van de cliëntenraad? Klik dan hier. 

Contact

Heeft u op- of aanmerkingen over de zorg- of dienstverlening binnen De Bolder of De Ruyterstraat? Dan nodigen wij u uit daarover contact met ons op te nemen.

U kunt met ons in contact komen op onderstaande manieren:
Receptie van De Bolder
telefoonnummer: (035) 577 31 00
Akkerweg 57, 1276 BB Huizen
t.a.v. de cliëntenraad
E-maill: debolderCR@vivium.nl