Nieuws

Nieuws van de geestelijk verzorger

Graag brengen we u op de hoogte van de verschillende ontmoetingsmiddagen waar u als bewoner en naasten aan deel kunt nemen. 

Protestantse vieringen in De Bolder

Twee keer per maand wordt er een protestantse viering in De Bolder gehouden op vrijdagochtenden om 10.45 uur in het Knooppunt. Naast onze bewoners zijn ook familie en vrienden van harte welkom tijdens deze bijeenkomsten. Er is een team vrijwilligers dat bewoners ophaalt voor de dienst en nadien weer terugbrengt naar hun woningen. De data van de eerstvolgende maanden zijn als volgt gepland:

10 en 24 november

8 (Adventsdienst) en 22 december (Kerstviering)