Nieuws

Voorwoord van locatiemanager Marius van de Veen

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar. In de vorige nieuwsbrief blikte ik al kort terug op afgelopen jaar. Een vreemd jaar, vol veranderingen, beperkingen en onzekerheid.

Jaarlijkse prijsindexering

Met ingang van 1 januari worden de prijzen van diverse diensten aangepast. Deze jaarlijkse aanpassing wordt veroorzaakt door stijging van loon- en materiele kosten. We volgen hierbij de prijsindexering zoals landelijk vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Update van het Uitbureau

Er gebeurt van alles in de decembermaand in De Bolder en De Ruyterstraat, waarvan we u graag op de hoogte brengen. Zo is de sint met zijn pieten weer langs geweest en komen de kerstdagen er weer aan.

Een bericht van de Geestelijk verzorger

Stille nacht, heilige nacht.                             
Groot geluk werd gebracht.
In een kleine armoedige stal
ligt het kind dat geluk brengen zal.
Rust en vrede op aarde,
rust en vrede op aard.

De Wet Zorg en Dwang in de praktijk

U ontving al een nieuwsbrief over de nieuwe Wet Zorg en Dwang, met daarin uitleg over de nieuwe wet en hoe deze binnen Vivium wordt toegepast. En in de vorige nieuwsbrief lichtten we de wet toe met een voorbeeld, om u hier een beter beeld van te geven. Dat doen we graag nog een keer met een nieuw voorbeeld.

Clientvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Wanneer u zorg ontvangt, zijn er mensen die meekijken en -denken over de invulling en ondersteuning van uw dagelijks leven. Vaak loopt de ondersteuning en begeleiding goed en is er overleg met u of uw vertegenwoordiger over de zorg die u ontvangt.