Veelgestelde vragen De Hogeweyk

Wanneer uw familielid verhuist naar De Hogeweyk komt er veel op u af. U ontvangt het merendeel van de informatie in een welkomstmap. De algemene informatiebrochure die u daarin vindt, kunt u ook terugvinden op de website. We kunnen niet alle vragen ondervangen met een brochure. Vandaar dat de eerste contactpersonen van bewoners in de eerste 2 tot 6 weken uitgenodigd worden voor een bijeenkomst waar alle informatie nog eens de revue passeert en er voldoende tijd is om uw vragen te stellen. Veel gestelde vragen uit deze bijeenkomsten zetten we, samen met de antwoorden, alvast voor u op een rij.

V: Wie werken er in de woning?

A: Het vaste verzorgende team op de woning bestaat uit een EVV’er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) en VIG’ers (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg). U vindt een van hen overdag en in de avond, van 7.30 tot 22.00 uur op de woning. De EVV’er is voor u het eerste aanspreekpunt. Hij of zij coördineert de individuele zorg van de bewoners en is verantwoordelijk voor het opstellen van de zorg-/leefplannen. De VIG’er is verantwoordelijk voor de verzorgende werkzaamheden. Daarnaast zorgen zij met het hele team in de woning voor een prettige sfeer en goede invulling van de dag. Zij worden hierbij ondersteund door een woonondersteuner van 8.00-13.00uur. Woonondersteuners helpen bij het huishouden, zorgen voor een gezellige en schone woonomgeving en geven de bewoners extra aandacht. Per wijk (dit is een groepje van 4 woningen) zijn er hiernaast ook Helpenden aanwezig. Zij werken in een omloopdienst om extra te kunnen ondersteunen in de zorg waar nodig, vooral bij drukke momenten zoals bijvoorbeeld opstaan. Naast dit dagelijks aanwezige team kunt u ook de sociaal agogen, praktijkverpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten tegenkomen. Zij ondersteunen de teams waar nodig.

V: Hoe gaat de overgang naar de avond/nacht op de locatie en hoe is de zorg geregeld in de nacht?

A: Het nachtteam bestaat uit 5 medewerkers (1 verpleegkundige, 2 VIG en 2 Helpende). De medewerkers worden ondersteunend door sensoren op geluid in de woningen en slaapkamers. Deze geluiden komen binnen op 1 punt, dat continu gemonitord wordt bij de receptie door een van de vijf aanwezige medewerkers. Waar nodig wordt dan hulp ingeschakeld van het verzorgend personeel. 

V: Hoe gaat de verslaglegging van de zorg en kan ik dat (ook op afstand) inzien?

A: Op dit moment kunt u de verslaglegging niet online raadplegen. Er wordt hard gewerkt om dit in de nabije toekomst mogelijk te maken. Heeft u vragen of zorgen die u wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de EVV’er op de woning. 

V: Hoe vaak heb ik 1 op 1 overleg over de zorg van mijn naaste?

A: 2 x per jaar is er een multidisciplinair overleg. Dit betekent dat diverse collega´s die betrokken zijn bij de bewoner bij elkaar komen om met u te bespreken hoe het gaat. Op aanvraag en bij bijzonderheden kan door de EVV’er een extra gesprek gepland worden met de gewenste zorgcollega´s.  

V: Hoe kan ik de woning bereiken?

A: U kunt de woning bereiken middels mail of telefoon. De telefoonnummers van De Hogeweyk zijn als volgt opgebouwd:

(0294) 210 500 is het hoofdnummer. U vervangt de laatste 3 cijfers door:

  • Voor de vaste telefoons van de woning geldt: 0294 210 5en dan het nummer van de woning.
    • Bijvoorbeeld  Oosthoek 1 is 0294 210 501

Boulevard 15 is 0294 210 515

  • Voor de looptelefoon van de woning geldt: 0294 210 6gevolgd door het nummer van de woning.
    • Bijvoorbeeld     Oosthoek 1 is 0294 210 601

 Boulevard 15 is 0294 210 615

Vraag het mailadres op bij de EVV’er. Hij of zij is uw aanspreekpunt binnen de woning. Mocht de EVV’er er niet zijn, kunt u het aanwezige zorgpersoneel aangeven dat u contact wilt. Zij kunnen de EVV’er inlichten over uw vraag.    

V: Hoe ziet de dag eruit?

A: Naast de zorg voor de bewoners wordt er een gewoon huishouden gerund. Dat betekent dat er dagelijks wordt gekookt, gewassen, gestreken, schoongemaakt, net als thuis. Uiteraard worden de bewoners die dit prettig vinden hier actief bij betrokken. Door bijvoorbeeld samen het eten voor te bereiden en te koken zorgen we voor een huiselijke en herkenbare sfeer. Dit doet bovendien wonderen voor de eetlust!  Hiernaast worden er diverse activiteiten georganiseerd door het Uitbureau, deze vinden buitenshuis plaats. Loopt u gerust eens bij het Uitbureau binnen om het aanbod van verenigingen en activiteiten te bekijken. Zij geven u graag een advies op maat voor uw naaste. Kleinere activiteiten binnenshuis worden veelal door de familie en vrijwilligers ingevuld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan samen de krant lezen, koffie drinken, een cake bakken of samen zingen. Kunt u zelf hierin bijdragen of heeft u een goed idee? Dan horen wij dat graag, uw hulp is onmisbaar voor de bewoners! 

V: Zijn jullie op de hoogte van het medische dossier?

A: Het medisch dossier wordt overgedragen van huisarts naar arts en verpleegkundige van De Hogeweyk. De huisarts is na de overdracht uit beeld. De medicijnen gaan ook via De Hogeweyk. U kunt uw naaste uitschrijven bij de huidige apotheek.

V: Wat als er extra zorg of ondersteuning nodig is?

A: De EVV’er zal bij lichamelijke klachten of verandering van gedrag de juiste ondersteuning binnen De Hogeweyk inschakelen. Bij fysieke klachten wordt de praktijkverpleegkundige ingeschakeld, die wanneer nodig de arts inschakelt. Voor ondersteuning bij beweging schakelt de EVV’er de fysiotherapeut in wanneer nodig. Bij onbegrepen gedrag kan de EVV’er de sociaal agoog of de psycholoog inschakelen. De sociaal agoog is er in eerste instantie om de teams en familie te ondersteunen in de omgang met mensen met dementie. De psycholoog kan ook eventueel nog een diagnose stellen. Heeft u vragen aan iemand van de medische ondersteuning, kunt u deze in eerste instantie stellen bij de EVV’er. Hij of zij kan dan vervolgens de juiste ondersteuning inschakelen. 

V: Wat mag ik verwachten als het gaat om informatie over medebewoners?

A: Vaak ontstaat er in een woning een nauwe band tussen de bewoners onderling en hun familieleden. We krijgen dan ook regelmatig de vraag of familie op de hoogte kan worden gehouden en bijvoorbeeld geïnformeerd wordt als er een medebewoner komt te overlijden. De wet van de privacy regelt dat we niet zomaar informatie kunnen geven over uw familielid aan derden of van medebewoners aan u. Dit betekent dat wanneer er wensen zijn over het delen van informatie, dit onderling opgelost moet worden binnen een woning. Neem contact op met de EVV’er en/of met andere familieleden van medebewoners om hier afspraken over te maken. 

V: Bestaat het zorgteam in een woning uit vaste medewerkers?

A: We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk vaste gezichten in een woning beschikbaar te hebben. Wanneer er zieken zijn in de verzorgende teams proberen de teams dit dan ook onderling op te lossen. Dat lukt helaas niet altijd. Zeker in vakantieperiodes kunnen er diensten zijn die moeilijk door het vaste team opgevuld kunnen worden. Op dat moment wordt het Flexbureau van Vivium ingeschakeld om de continuïteit van zorg te waarborgen. Ook hierbij werken we zoveel mogelijk met een vast team van flexmedewerkers, die de locatie en de bewoners goed kennen. We maken zo min mogelijk gebruik van externe uitzendkrachten.   

V: Ik begreep dat de teams zelfsturend zijn. Hoe werkt dit in de praktijk?

A: Zelfsturing zorgt ervoor dat de teams voldoende ruimte krijgen om het werk naar eigen inzicht te regelen. We streven naar zo min mogelijk onnodige regels, waardoor de teams zoveel mogelijk de ruimte te hebben om hun vakmanschap te kunnen uitoefenen. Zij weten zelf het beste wat de bewoners nodig hebben én hoe zij hun werk het beste kunnen inrichten. Bij vragen of problemen is er voor alle teams een coach beschikbaar om hen te helpen en ondersteunen waar nodig.  

V: Kan ik mijn naaste mee naar buiten nemen?

A: Ja, dat kan. Uiteraard in overleg met de EVV/verzorging. Belangrijk voor hen is te weten of u binnen of buiten de locatie op pad gaat en hoe laat u denkt terug te zijn.  

Een vrijwilliger mag uitsluitend alleen op pad buiten de locatie met een bewoner (ziekenhuis of tandartsbezoek of bijvoorbeeld een wandeling/fietstochtje etc.), indien:
•          de familie én de EVV-er én de vrijwilliger hiermee instemmen;
•          het in het dossier van de bewoner is vastgelegd alvorens de actie plaatsvindt;
•          de vrijwilliger een mobiele telefoon bij zich draagt en in het bezit is van correcte telefoonnummers. 

V: Zijn er bezoekuren of gedragsregels waar ik als gast rekening mee moet houden?

A: Er zijn geen bezoekuren. We vinden het juist heel belangrijk dat u zoveel mogelijk onderdeel blijft uitmaken van het leven van uw naaste. Alleen dan kan iemand zich echt thuis voelen. Overleg ook wat uw rol kan zijn. Zette u in het ouderlijk huis altijd de koffie? Dan kan dat wellicht een taak zijn die u op kunt pakken wanneer u op bezoek komt. Een keer koken met de bewoners, wandelen met uw naaste of samen de krant lezen? Juist dit soort momenten zorgen voor extra aandacht en gezelligheid in de woning! Wanneer er veel familie tegelijk op bezoek is kan u door de EVV’er gevraagd worden om met uw familie naar het restaurant of de passage te gaan. Dit om de hoeveelheid prikkels voor medebewoners te beperken. Wij vragen u om aan te bellen voordat u de woning binnen gaat, zodat bewoners niet verrast worden in hun huis door een onbekend gezicht. Wees er van bewust dat bewoners vaak een drang naar buiten hebben. Het kan zijn dat u wanneer u De Hogeweyk wilt verlaten, verwezen wordt naar een andere uitgang omdat bewoners bij de reguliere entree wachten om naar buiten te kunnen. Soms moet u even wachten. Vaak proberen de medewerkers de bewoners af te leiden en terug te leiden naar de passage of de boulevard zodat u kunt vertrekken. 

V: Moet ik mijn naaste aanvullend verzekeren?

A: Via Vivium Zorggroep heeft u een collectieve Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)- en inboedelverzekering, ten behoeve van de inboedels en aansprakelijkheid van zelfstandig wonende en inwonende bewoners. Hiermee is uw inboedel en aansprakelijkheid voldoende verzekerd, een aanvullende verzekering is hierbij niet meer noodzakelijk.

Klik op onderstaande link voor een toelichting op bewonersverzekeringen.
https://vivium.nl/stddownload.php?id=9177

Uw (basis)ziektekostenverzekering blijft wel gewoon gehandhaafd, deze is verplicht. In de meeste gevallen is het ook hierbij niet nodig om aanvullend verzekerd te zijn. Dit aangezien wij een WLZ erkende instelling zijn en de bewoners veelal geen gebruik kunnen maken van de aanvullende verzekering. Aangezien polisvoorwaarden verschillen per verzekerde en per verzekering, raden wij u aan hier kritisch naar te kijken alvorens de aanvulling af te zeggen. Wij adviseren u om na te vragen bij uw zorgverzekeraar wat in uw geval zinvol is.

V: Mijn naaste heeft geen geld in de woning? Hoe werkt het als hij/zij iets wil drinken in het restaurant of iets wil kopen in de supermarkt?

A: Uiteraard wordt voor eten en drinken in de woning gezorgd. Wilt u dat uw naaste ook in het restaurant kan gaan eten of drinken, dan kunt u aangeven bij de eerste medewerkers bediening dat uw familielid hier gebruik van mag maken. U ontvangt dan aan het eind van de maand een factuur. Wilt u samen gezellig komen eten in het restaurant? U bent van harte welkom! Wilt u wel even aan de EVV’er laten weten dat u uit gaat eten? Dan kunnen zij daar rekening mee houden met de inkoop. Mee-eten in de woning is niet gebruikelijk. Hier is helaas geen budget voor. Wilt u dit wel een keer? Bespreek het met de EVV’er. Voor de winkel geldt dat wanneer uw naaste boodschappen wil doen, de kosten op de rekening van de woning worden gezet wanneer het een product is wat door het hele huis gebruikt kan worden. Als het alleen voor eigen gebruik is, wordt er een factuur opgestuurd aan het eind van de maand. Voor de verenigingen en activiteiten van Het Uitbureau geeft u bij inschrijving een machtiging af.  Verenigingen en inloopactiviteiten die zijn afgenomen worden per maand in rekening gebracht/afgeschreven. Het Uitbureau geeft een brochure uit met alle informatie, deze kunt u ook terugvinden op de website van De Hogeweyk.