Revalideren en verblijven in Naarderheem

In Naarderheem (locatie Naarden én Blaricum) kunt u optimaal herstellen in een prettige en stimulerende omgeving. Onze verzorgenden en behandelaren zijn op de hoogte van de laatste inzichten in de geriatrische revalidatie en stemmen hun behandelingen nauwkeurig op elkaar af. Op die manier kunt u zo snel en zo fit mogelijk verder met uw leven.

800 revalidanten per jaar

Naarderheem is in Nederland voorloper in Geriatrische Revalidatiezorg, revalidatie voor ouderen. Jaarlijks revalideren bij ons zo’n 800 mensen na een orthopedische ingreep, een beroerte of andere klachten en aandoeningen die te maken hebben met het verouderingsproces. We hanteren hierbij een heldere visie op geriatrische revalidatiezorg waarin dialoog, een actief revalidatieklimaat, innovatie en gastvrijheid centraal staan.

Het revalidatieplan

Bij aanvang van uw verblijf wordt er samen met u een revalidatieplan opgesteld. Dit wordt gedurende uw revalidatie regelmatig met u besproken. Sluit het revalidatieplan bijvoorbeeld nog voldoende aan op uw revalidatiedoelen? Is er verbetering mogelijk in de onderlinge afstemming? Dit zijn onderwerpen die tijdens zo’n gesprek aan de orde kunnen komen. Uw eerste contactpersoon kan hier desgewenst altijd bij aanwezig zijn.

Het zorg- en revalidatieteam

Het zorg- en revalidatieteam bestaat uit verzorgenden en verschillende behandelaars, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, een psycholoog en een maatschappelijk werker. Het behandelteam wordt gecoördineerd door de specialist ouderengeneeskunde. Op basis van uw revalidatieplan bekijkt het team welke therapeuten bij uw behandeling worden betrokken.

Locaties

Naarderheem heeft zowel een locatie in Naarden als in Blaricum. Daar waar Naarderheem locatie Naarden specialiseert is in de opvang van mensen met Parkinson(isme), biedt Naarderheem locatie Blaricum plaats aan (langdurige) revalidanten. Over het algemeen verblijven de mensen in Naarderheem locatie Naarden langer dan in Blaricum. 

Ook biedt Naarderheem locatie Naarden een plek voor cliënten met cognitieve problematiek en dwaalgedrag. Echter worden hier geen nieuwe cliënten voor opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over Naarderheem locatie Naarden.

Klik hier voor meer informatie over Naarderheem locatie Blaricum.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.