Revalideren en verblijven in Naarderheem

In Naarderheem kunt u optimaal herstellen in een prettige en stimulerende omgeving. Onze verzorgenden en behandelaren zijn op de hoogte van de laatste inzichten in de geriatrische revalidatie en stemmen hun behandelingen nauwkeurig op elkaar af. Op die manier kunt u zo snel en zo fit mogelijk verder met uw leven.

800 revalidanten per jaar

Naarderheem, gelegen net buiten de Naarden vesting, is in Nederland voorloper in Geriatrische Revalidatiezorg, revalidatie voor ouderen. Jaarlijks revalideren bij ons zo’n 800 mensen na een orthopedische ingreep, een beroerte of andere klachten en aandoeningen die te maken hebben met het verouderingsproces. We hanteren hierbij een heldere visie op geriatrische revalidatiezorg waarin dialoog, een actief revalidatieklimaat, innovatie en gastvrijheid centraal staan.

Wonen met behandel intensieve zorg

Heeft u te maken met een ander ziektebeeld waarbij u behandelaren en verpleegkundige zorg dichtbij nodig heeft? Op onze locatie Naarderheem bieden wij naast revalidatie ook langdurige complexe zorg. U verblijft op een open afdeling in een prettige, gastvrije sfeer. Het deskundige interdisciplinaire team stemt de zorg af op uw persoonlijke situatie.

Onze afdeling de Vesting biedt een veilige plek voor cliënten met cognitieve problematiek en dwaalgedrag. Hier vindt u meer informatie.

Het revalidatieplan

Bij aanvang van uw verblijf wordt er samen met u een revalidatieplan opgesteld. Dit wordt gedurende uw revalidatie regelmatig met u besproken. Sluit het revalidatieplan bijvoorbeeld nog voldoende aan op uw revalidatiedoelen? Is er verbetering mogelijk in de onderlinge afstemming? Dit zijn onderwerpen die tijdens zo’n gesprek aan de orde kunnen komen. Uw eerste contactpersoon kan hier desgewenst altijd bij aanwezig zijn.

Het zorg- en revalidatieteam

Het zorg- en revalidatieteam bestaat uit verzorgenden en verschillende behandelaars, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, een psycholoog en een maatschappelijk werker. Het behandelteam wordt gecoördineerd door de specialist ouderengeneeskunde. Op basis van uw revalidatieplan bekijkt het team welke therapeuten bij uw behandeling worden betrokken.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Vergelijk de locaties

Vergelijk de Vivium zorglocaties met elkaar op ruim 80 punten.