Visie op geriatrische revalidatiezorg

De basis voor optimale revalidatie wordt gelegd door goede communicatie tussen u en het behandelteam. Zo kunnen we het revalidatieprogramma optimaal afstemmen op uw revalidatiedoelen en mogelijkheden. Door steeds in overleg met u haalbare doelen vast te stellen blijft u tijdens uw revalidatie gemotiveerd.

Herstel en eigen regie

Naarderheem streeft voortdurend naar een revalidatieklimaat waarin uw herstel en eigen regie de hoogste prioriteit krijgen. Waar mogelijk worden ook uw naasten bij uw revalidatie betrokken en wordt u gestimuleerd om zelf te oefenen en te trainen. Dit betekent dat verzorgenden en behandelaren, waar nodig, vaak bewust kiezen voor stimuleren en motiveren in plaats van verzorgen. Op die manier kunt u zo snel mogelijk weer uw vertrouwde leven oppakken.

Goede ambiance

In Naarderheem vinden we het belangrijk dat u zich welkom en op uw gemak voelt. Een goede ambiance, diverse activiteiten en een lekkere, gezonde maaltijd in ons ambachtelijke restaurant horen daar bij. Naarderheem kent geen bezoektijden. Bezoekers worden wel verzocht rekening te houden met rust- en therapietijden.

Blijven verbeteren

We werken nauw samen met de Vrije Universiteit en passen de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van geriatrische revalidatiezorg toe in onze behandelprogramma’s. Naarderheem is tevens verbonden aan Stichting Topcare, een landelijk initiatief met als doel continue verbetering van verpleeghuiszorg door middel van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.