Locatie Naarden

Op dit moment is de sloop van Naarderheem locatie Naarden in volle gang. Tot het nieuwe gebouw, die plaats biedt aan 220 cliënten, de deuren opent verblijven er zo'n 70 cliënten op deze locatie. 

Wat heeft deze locatie te bieden?

Naarderheem locatie Naarden biedt zowel geriatrische revalidatiezorg als behandel intensieve zorg (meer informatie onder de kopjes 'Parkinson Community' en 'psychogeriatrische afdeling'). De complexe 24-uurs zorg (met revalidatie) wordt gegeven vanuit de visie op geriatrische revalidatie. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u in Naarderheem locatie Naarden verschillende revalidatieprogramma’s volgen. Naast fysio- en ergotherapeuten zijn er nog een aantal verschillende zorgmedewerkers in huis; van een psycholoog en maatschappelijk werker tot een diëtist en logopedist.

Parkinson Community

Naarderheem locatie Naarden beschikt over een Parkinson Community: een woonruimte speciaal bestemd voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. Hier bieden we u en andere mensen met de ziekte van Parkinson hoog intensieve, langdurige zorg.

Ons zorg- en behandelteam bestaat uit professionals met deskundigheid op het gebied van Parkinson en biedt goed op elkaar afgestemde zorg.
Met de gespecialiseerde zorg en begeleiding die u nodig heeft, ondersteunen wij u in het zelfstandig functioneren. Ons streven is om uw kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden. Ons uitgangspunt: wonen waar je wordt begrepen.

Waarom wonen in Naarderheem?
• U wordt begeleid door een multidisciplinair behandelteam met specialistische kennis over Parkinson en parkinsonisme. Voor het behandelteam staan uw specifieke (wisselende) behoeften centraal.
• Er is veel aandacht voor zowel de fysieke als de cognitieve/mentale problemen die u als Parkinson patiënt kunt ervaren.
• U kunt gebruik (blijven) maken van de faciliteiten voor revalidatie van Naarderheem inclusief de digitale hulpmiddelen.
• Dankzij onze nauwe relatie met de neurologen en parkinsonverpleegkundigen van het Tergooi ziekenhuis kunnen wij snel aanvullend deskundig advies inwinnen.

Psychogeriatrische afdeling

Naarderheem locatie Naarden biedt ook een ('gesloten') plek voor cliënten met cognitieve problematiek en dwaalgedrag. Echter worden hier, wegens de bouw van 'nieuw Naarderheem', geen nieuwe cliënten voor opgenomen.