Volledig Pakket Thuis

Wie in een Zorgeloos wonen locatie van Vivium langdurige zorg afneemt in de vorm van Volledig Pakket Thuis (VPT) heeft recht op een aantal verstrekkingen die horen bij de zorg en ondersteuning die nodig is. Dit zijn de verstrekkingen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze brochure geeft inzicht in deze voorzieningen. De inhoud is in lijn met de bepalingen van het Zorginstituut Nederland.

Meer informatie over het VPT staat op de website van het Zorginstituut Nederland. Vivium biedt enkele diensten, die niet of alleen gedeeltelijk vanuit de Wlz vergoed worden. Wie hiervan gebruik wenst te maken betaalt daar een eigen bijdrage voor. Deze afwijkingen zijn in onderstaande brochure verwerkt.