Veel gestelde vragen

Geschiktheid Zorgeloos wonen locatie

Kom ik in aanmerking voor een woning in een Zorgeloos wonen locatie?
Antwoord:

U komt in aanmerking voor een woning in een Zorgeloos wonen locatie als u:

 • beschikt over een passende zorgindicatie binnen de zorgverzekeringswet.
 • een beschikking heeft voor het leveren van zorg binnen de Wet langdurige zorg binnen de sector verpleging en verzorging (ZZP 4 of ZZP 6).
 • een beschikking heeft voor het leveren van zorg binnen de Wet langdurige zorg binnen de sector verpleging en verzorging (ZZP 5). In het geval van een zorgindicatie 5 zal individueel worden beoordeeld of een Zorgeloos wonen locatie passend is en het benodigde maatwerk kan bieden.
 • behoefte heeft aan 24 uurs zorg in nabijheid in een beschermde omgeving.
 • in staat bent de regie over uw leven te voeren.
Wanneer kan ik niet (meer) wonen in een Zorgeloos wonen locatie?
Antwoord: 

Wanneer u te maken heeft of krijgt met ernstig gevorderde gedrags-, geheugen- of medische problemen. In dat geval zal met u en eventueel uw naasten worden bekeken of Zorgeloos wonen (nog) passend is of een andere woonomgeving meer geschikt is.

Maak ik nog kans op een woning als ik geen zorgindicatie heb?
Antwoord: 

Jazeker. Houd er wel rekening mee dat mensen met een zorgindicatie op de wachtlijst voorrang krijgen.

Wat als een Zorgeloos wonen locatie niet voor mij geschikt is?
Antwoord: Dan denken we graag met u mee over andere mogelijkheden binnen Vivium of elders
Komen wij als echtpaar in aanmerking voor een woning als een van de twee dementie heeft?
Antwoord:

Ja dat is mogelijk mits de ‘gezonde’ partner samen met het zorgteam voldoende zorg- en ondersteuning kan bieden aan de partner met dementie. Mocht er sprake zijn, of ontstaan, van ernstig gevorderde gedrags-, geheugen-of medische problemen zal met u en eventueel uw naasten worden bekeken of Zorgeloos wonen (nog) passend is of dat een andere woonomgeving meer geschikt is.

Komen wij als echtpaar in aanmerking voor een woning als een van de twee een zorgindatie heeft?
Antwoord: 

Ja, in de grotere appartementen is dat mogelijk, als de echtgenoot mantelzorg kan verlenen. Dit wordt per situatie bekeken en is locatie afhankelijk.

Kan ik in een Zorgeloos wonen locatie blijven wonen als mijn partner overlijdt of vertrekt?
Antwoord: 

Ja, u kunt blijven wonen in een Zorgeloos wonen locatie. Echter in de overeenkomst is opgenomen dat indien u met uw partner in een tweepersoons appartement woont en één van beide partners komt te overlijden of vertrekt, de overgebleven partner verplicht is om binnen een maand, of wanneer er een  appartement vrij is, te verhuizen naar een éénpersoons appartement binnen dezelfde locatie.


Wachtlijst

Hoe lang duurt het voordat ik een woning krijg?
Antwoord: 

De lengte van de wachtlijst verschilt van maand tot maand en hangt sterk af van persoonlijke wensen en de zorgvraag. Sommige appartementen zijn meer in trek dan andere, vanwege het uitzicht of de grootte.

Waarom sta ik op een wachtlijst als mensen met een zorgindicatie voorrang krijgen?
Antwoord: 

Ook als u geen zorgindicatie heeft maakt u kans op een woning. Echter de vraag naar zorg neemt echter enorm toe. Vivium is gespecialiseerd in het leveren van zorg en geeft voorrang aan mensen met een zorgindicatie. Als er een woning vrijkomt en er geen mensen met een zorgindicatie op de wachtlijst staan of wanneer niemand met een zorgindicatie belangstelling heeft, komt iemand van de wachtlijst zonder zorgindicatie in aanmerking voor deze woning.

Wanneer krijg ik voorrang op de wachtlijst?
Antwoord: 

U krijgt voorrang als u een zorgindicatie heeft passende binnen de zorgverzekeringswet of indicatie 4 of 6 binnen de Wet langdurige zorg. Ook met een zorgindicatie 5 binnen de Wet Langdurige Zorg krijgt u voorrang, maar zal individueel worden beoordeeld of een Zorgeloos wonen locatie passend is en het benodigde maatwerk kan bieden. 

Vraag Krijgen wij als echtpaar voorrang op de wachtlijst als een van de twee een zorgindicatie heeft?
Antwoord: 

Ja, voor de tweepersoons-appartementen hebben echtparen waarvan één van beide een zorgindicatie heeft, voorrang.

Mijn situatie is veranderd. Wat betekent dat voor mijn positie op de wachtlijst?
Antwoord: 

Het is belangrijk dat u veranderingen in uw persoonlijke situatie doorgeeft. Het kan consequenties hebben voor uw positie op de wachtlijst. Heeft u bijvoorbeeld een zorgindicatie gekregen dan krijgt u voorrang op mensen zonder zorgindicatie.

Hoe vaak mag ik een appartement weigeren?
Antwoord: 

In principe onbeperkt, maar we gaan dan graag met u in overleg of plaatsing op de wachtlijst (nog) wel de juiste beslissing is.

Als ik een appartement weiger, kom ik dan onderaan de wachtlijst?
Antwoord: Nee.
Kan ik ook op de wachtlijst komen voor een aanleunwoning?
Antwoord: 

Nee, er zijn aanleunwoningen en appartementen die niet van Vivium zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Alliantie voor de locaties Gooise Warande, Godelinde en Johanneshove. En met Ymere voor de locatie Oversingel.

Wanneer u besluit in een aanleunwoning / ander appartement te gaan wonen, bent u van harte welkom om gebruik te maken van ons restaurant en andere faciliteiten, en aan te sluiten bij activiteiten zoals concerten en verenigingen. Voor de Alarmzorg kunt u een abonnement bij Vivium afsluiten.


Zorg

Kan ik met een ZZP 5 wonen op een Zorgeloos wonen locatie?
Antwoord: 

U kunt met een zorgindicatie 5 binnen de Wet langdurige zorg op een Zorgeloos wonen locatie wonen, tenzij er sprake is van ernstige gevorderde gedrags-, geheugen-of medische problemen. Er zal voorafgaand aan het aanbieden van een appartement beoordeeld worden of een Zorgeloos wonen locatie passend is en het benodigde maatwerk kan bieden.

Is er genoeg zorgpersoneel om mij te verzorgen?
Antwoord: 

Ja. De huidige tijd, waarin de vraag naar zorg alsmaar toeneemt en het zorgpersoneel schaars is, vraagt aanpassingen van ons allemaal. U kunt ervan uitgaan dat wij zorgdragen voor voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel om in uw zorg te voorzien. Vivium besteedt veel aandacht aan het werven en opleiden van nieuwe zorgmedewerkers. We ontkomen er niet aan flexwerkers en uitzendkrachten in te zetten. Onze vaste zorgmedewerkers zorgen voor een goede en warme overdracht en ondersteuning. Naast fysieke zorg zet Vivium zorgdomotica in als ondersteuning. Dit zijn hulpmiddelen die u zelfstandig kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld een medicijndispenser en beeldzorg. Naast de zorgmedewerkers zijn ook uw naasten van ongekende waarde. Vivium verwacht dat naasten indien mogelijk ondersteuning bieden. Zo zorgen we met elkaar voor elkaar.

Hoe ziet de bewonerspopulatie er op de locaties eruit als er meer mensen met zorg komen?
Antwoord: 

Er zullen meer mensen met zorg wonen op de Zorgeloos wonen locaties. De verwachting is dat de bewonerspopulatie gevarieerd zal zijn omdat iedereen andere zorg nodig heeft.

Moet ik verhuizen als mijn gezondheid verslechtert?
Antwoord: 

Wanneer u ernstig gevorderde geheugen-of medische problemen ondervindt, zal met u en eventueel uw naasten worden bekeken of Zorgeloos wonen (nog) passend is of een andere woonomgeving meer geschikt is. Een gevolg daarvan kan zijn dat u naar een meer passende woonomgeving binnen Vivium of elders zal moeten verhuizen.

Ik heb (beginnende) geheugenproblemen. Kan ik wonen op een Zorgeloos wonen locatie?
Antwoord: 

Met (beginnende) geheugenproblemen kunt u wonen op een Zorgeloos wonen locatie. Mochten de geheugenproblemen verslechteren dan zal met u en eventueel uw naasten worden bekeken of Zorgeloos wonen (nog) passend is of een andere woonomgeving meer geschikt is.

Ik zit in een rolstoel. Kan ik wonen op een Zorgeloos wonen locatie?
Antwoord: Alle Zorgeloos wonen locaties zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel.
Ik heb een indicatie (4, 5, 6) vanuit de Wet langdurige zorg. Welke zorg kan ik verwachten?
Antwoord: U ontvangt de zorg uit het Volledig Pakket Thuis. U kunt hier lezen wat het VPT-pakket inhoudt. 
Ik heb een indicatie vanuit de Zorgverzekeringswet. Welke zorg krijg ik?
Antwoord: U krijgt op basis van de indicering de zorg die u nodig heeft. Daarnaast bent u verplicht te kiezen voor een Zorgeloos wonen arrangement. Afhankelijk van het arrangement dat u kiest ontvangt u diverse diensten. Lees hier uit welke arrangementen u kunt kiezen

 
Informatie en aanmelden

Waar kan ik me aanmelden?
Antwoord: 

Als u zich wilt aanmelden neemt u contact op met de klantenservice, telefoonnummer (035) 6 924 924. 

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb of meer informatie wil?
Antwoord: 

- Wilt u weten of u in aanmerking komt of wilt u meer informatie over Zorgeloos wonen? Belt u gerust met de klantenservice op telefoonnummer (035) 6 924 924 of mail naar info@vivium.nl.

- Voor meer informatie over de appartementen, huur, servicekosten en huurtoeslag belt u gerust met de medewerkers van Bureau Huisvesting op telefoonnummer (035)  692 45 21  of mail naar bureauhuisvesting@vivium.nl.


Appartementen

Hoe groot zijn de appartementen?
Antwoord: Dat verschilt per locatie. In de folders van de locaties kunt u een indicatie van de afmetingen van de appartementen vinden.
Is het mogelijk om later te switchen naar een ander appartement?
Antwoord: 

Het is zeker mogelijk om door te verhuizen binnen de locatie. Wel zijn verhuiskosten, etc. voor uw eigen rekening. Vergeet daarbij ook de niet de maand opzegtermijn.

Zijn huisdieren toegestaan?
Antwoord: 

Alleen kleine huisdieren zijn toegestaan, mits ze geen overlast veroorzaken. Voorwaarde daarbij is dat u zelf, of uw partner, in staat bent het huisdier te verzorgen (dus ook uitlaten).

Hoeveel soorten appartementen zijn er?
Antwoord: 
 • Godelinde – drie soorten, namelijk 1 en 2 kamer appartementen en de hoekappartementen.
 • De Gooise Warande – drie soorten, allemaal met balkon of kleine patio.
 • Johanneshove –  negen verschillende soorten appartementen. Johanneshove heeft vier/vijf appartementen met balkon, vier met dakterras en vier met terrasje.
 • Oversingel – vijf verschillende soorten 1-kamer appartementen en zeven 2-kamer appartementen met verschillende afmetingen.
Hoe zeg ik mijn huur op en wat is de opzegtermijn?
Antwoord: 

De huur zegt u schriftelijk op middels een huuropzeggingsformulier (aanwezig in de welkomstmap) of per email naar bureauhuisvesting@vivium.nl met daarin vermeld uw adres en contactgegevens. U kunt per dag opzeggen met één maand opzegtermijn. De maand opzegtermijn gaat in na ontvangst van de huuropzegging bij bureau huisvesting.

Hoe moet de woning worden opgeleverd bij vertrek?
Antwoord: 

De woning dient in de originele staat te worden opgeleverd zoals deze bij aanvang huurovereenkomst op het inhuisformulier is beschreven. De richtlijnen van oplevering zijn aanwezig in de welkomstmap en worden u toegestuurd bij de bevestiging van huuropzegging. De eventuele overname van vloerbedekking, gordijnen en dergelijke kunt u zelf regelen met de nieuwe bewoner.

Mag ik zaken veranderen of toevoegen aan de woning?
Antwoord: 

Ja dat mag, mits u deze aanvraagt middels het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen. U kunt dit formulier aanvragen bij bureau huisvesting. Uw verzoek wordt voorgelegd aan de technische dienst op locatie. Na akkoord van bureau huisvesting ontvangt u een bevestiging van de ZAV met voorwaarden.


Kosten

Wat betaal ik?
Antwoord: 

U betaalt de huur voor uw appartement en woonservicekosten; dit zijn kosten die direct zijn gerelateerd aan het gebruik van de woonruimte en bestaan onder andere uit stookkosten, waterverbruik, elektriciteitskosten (uitgezonderd de Gooise Warande), schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes, video-intercominstallatie en huismeesterkosten. Daarnaast betaalt u een basis-, comfort of luxe arrangement Zorgeloos wonen, tenzij u een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg. Met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg betaalt u niet voor een arrangement maar een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK.

De huur en servicekosten zijn afhankelijk van de grootte en ligging van uw appartement. Op de website staat een rekenmodule die u helpt inzicht te krijgen in de kosten. De klantenservice kan u hierbij ondersteunen.

Kan ik huurtoeslag krijgen?
Antwoord: 

Ja, indien de kale huurprijs minus € 36,00 (subsidiabele kosten: schoonmaak, huismeester, gemeenschappelijk elektraverbruik) onder de huurtoeslaggrens valt. Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. 

Met welke belastingen en verzekeringen moet ik rekening houden?
Antwoord: 

Inboedelverzekering en W.A. sluit u zelf af. Overige verzekeringen heeft Vivium afgesloten.

Waarom is het Zorgeloos wonen-arrangement verplicht?
Antwoord: 

Wonen in een Zorgeloos wonen locatie is veilig, beschut, comfortabel wonen met de zorg die u nodig heeft. Kiezen voor Zorgeloos wonen betekent ook dat u kiest voor het Zorgeloos wonen-arrangement dat hier onderdeel van is. Het is hoofdzakelijk een facilitair pakket, bestaande uit warme maaltijden, huishoudelijke hulp en waarin 24 uur een Vivium-medewerker aanwezig is voor calamiteiten.

Hoe ziet mijn financiële plaatje eruit?
Antwoord: 

Op de website staat een rekenmodule die u helpt inzicht te krijgen in de kosten. De klantenservice kan u hierbij ondersteunen.

Is gas/water/elektra in de prijs inbegrepen?
Antwoord: Voor de locaties Godelinde, Johanneshove en Oversingel zijn gas, water en elektra in de prijs inbegrepen. Voor De Gooise Warande is gas en water inbeprepen, maar NIET de elektra. Ieder appartement in De Gooise Warande beschikt over een eigen meter voor elektra.
Wanneer worden de servicekosten afgerekend?
Antwoord: 

In juli ontvangt u de afrekening van de servicekosten over het afgelopen kalenderjaar.

Krijg ik te maken met prijsverhogingen?
Antwoord: 

Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De arrangementsprijzen per januari, de huurprijzen per juli, afhankelijk van de jaarafrekening worden de servicekosten jaarlijks verhoogd.


Eten en drinken

Kan ik de maaltijden uit het arrangement ook nuttigen op mijn kamer?
Antwoord: 

Dit kan op aanvraag. Wanneer u zelf uw maaltijd ophaalt, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Voor het brengen van de maaltijd naar uw appartement brengen wij wel kosten in rekening, tenzij hierover in uw Zorgleefplan afspraken vastgelegd zijn.

Kan ik als wijkbewoner komen eten in het restaurant
Antwoord: 

Wijkbewoners zijn van harte welkom om te komen eten in het restaurant. De prijzen zijn bekend in het restaurant en afhankelijk van de maaltijd en het thema.


Overig

Waar kan ik parkeren per locatie en zijn er vaste parkeerplekken?
Antwoord: 
 • Godelinde – openbare parkeerplekken bij de hoofdingang en bij de achteringang.
 • De Gooise Warande – openbare plekken en er kan een parkeerplek geregeld worden via de huismeester van Alliantie.
 • Johanneshove – parkeren aan de voor en aan de achterkant, geen vaste plekken.
 • Oversingel – aan de voorkant, geen vaste plekken
Moet ik betalen voor het parkeren?
Antwoord: 

Alleen voor de locatie Oversingel moet er betaald worden voor parkeren, voor de overige locaties niet.

Is het openbaar vervoer snel bereikbaar vanaf de locatie?
Antwoord: 

Voor alle locaties geldt dat de bushaltes zich op loopafstand bevinden.

Kan ik mijn scootmobiel of E-bike stallen en opladen?
Antwoord: 

Vivium biedt u de mogelijk­heid om tegen betaling uw scootmobiel of e-bike in de stalling nabij de locatie te plaatsen en op te laden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Huisvesting  (035) 692 45 21 of een mail sturen naar bureauhuisvesting@vivium.nl

Ik krijg nu huishoudelijke hulp. Kan ik die meenemen? En wat biedt Vivium?
Antwoord: 

Dat mag, maar vanuit het verplichte basisarrangement dat u afneemt ontvangt een ½ uur schoonmaak per week. Het is dus niet mogelijk een deel van het tarief van het arrangement terug te ontvangen als u uw eigen huishoudelijke hulp ‘meeneemt’. Op uw verzoek komt de medewerker wel het ½ uur schoonmaken. Wanneer u een indicatie voor huishoudelijke hulp heeft via de Wmo zal deze waarschijnlijk wel worden herzien, er is immers een kleinere woning.

Heeft u een Wlz indicatie en maakt u gebruik van het Volledig Pakket Thuis dan ontvangt u vanuit dit pakket een ½ uur schoonmaak per week.
Welke activiteiten worden er op de Zorgeloos wonen locaties georganiseerd?
Antwoord: Elke Zorgeloos wonen-locatie biedt allerlei creatieve en culturele activiteiten, bijvoorbeeld een concert, schilderen, sjoelen. En als u zelf iets wilt organiseren, kan dat natuurlijk ook. Op de locatie wordt u geïnformeerd over het activiteitenprogramma