De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten

De cliëntenraad van De Antonius Hof  bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners. Samen vormen zij een onafhankelijke en zelfstandig commissie die de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners behartigt. Regelmatig is er overleg van het dagelijks bestuur met de directie over de diverse onderwerpen Bijvoorbeeld over het wonen, de zorg, de maaltijden, veiligheid, maatschappelijke bijstand, gezondheid en ontspanningsactiviteiten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over medezeggenschap in de zorg en over de bevoegdheden van de cliëntenraad? Klik dan hier. 

Contact

Heeft u vragen, wilt u ervaringen delen of ziet u mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een verdere verbetering van de kwaliteit van zorg? Dan nodigen wij u uit daarover contact met ons op te nemen.

U kunt met ons in contact komen op de volgende manieren:
- Via de receptie kunt u persoonlijk contact opnemen met de leden van de cliëntenraad.
- Door een mail te sturen naar antoniusclr@gmail.com.
- Schriftelijk per brief in brievenbus nr. 25 van de cliëntenraad (links van de receptie) of worden geadresseerd aan:

De Antonius Hof
t.a.v. de cliëntenraad
Lange Heul 32
1403 NL Bussum