De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten

De cliëntenraad van De Antonius Hof bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners. Samen vormen zij een onafhankelijk en zelfstandig orgaan die de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners behartigt. Regelmatig is er overleg met het lokale management over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over het wonen, de zorg, de maaltijden, veiligheid, maatschappelijke bijstand, gezondheid en ontspanningsactiviteiten.

Wat is de Cliëntenraad?
De cliëntenraad van De Antonius Hof is een onafhankelijke en zelfstandige raad die gevormd wordt door bewoners/naasten of vertegenwoordigers van bewoners.
De cliëntenraad gaat ten minste vier keer per jaar in gesprek met de locatiemanager over diverse onderwerpen. Tijdens de overlegvergaderingen is er ook ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen. Wat gaat er goed in de zorg, wat valt u op? En wat heeft meer aandacht nodig.

Wat doet een cliëntenraad?
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft het recht om mee te beslissen over onderwerpen die voor de kwaliteit van zorg en het welzijn van de bewoners van belang zijn. Denk aan zaken als veranderingen op het gebied van wooncomfort, voeding, verzorging, veiligheid, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden. 

Hoe is de cliëntenraad samengesteld?
De cliëntenraad is regelmatig opzoek naar nieuwe leden en bestaat momenteel uit de volgende zes leden en heeft één adviserend lid.

Wouter Bosman is sinds april 2022 voorzitter van de Cliëntenraad. Hij is gepensioneerd organisatieadviseur met speciale belangstelling voor het managen van kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wouter woont sinds 2014 in Bussum en is tevens lid van de Centrale Cliëntenraad van Vivium. In zijn vrije tijd is hij verzamelaar van New Orleans jazzmuziek.

Victor Kuipers is sinds september 2022 lid van de Cliëntenraad. Hij is inkoopmanager bij een grote autoleasemaatschappij en werkt in Almere. Victor is getrouwd, woont in Bussum en is vader van een inmiddels volwassen tweeling. In zijn vrije tijd speelt hij graag een potje tennis, en is hij vaak te vinden op het hockeyveld.

Johannes Homan is sinds september 2022 lid van de Cliëntenraad. Hij is ingenieur en is met name bezig met metaalmoeheid bij diverse industriële bedrijven. Daarnaast is hij zelfstandig adviseur. Johannes woont in Amerongen. In zijn vrije tijd is hij een enthousiast amateurbrouwer.

Elly Herms is sinds februari 2023 lid van de Cliëntenraad. Zij woont in Huizen, is recent gepensioneerd, was werkzaam in de reiswereld en organiseert nog graag trips. Zij is moeder van vier volwassen kinderen, is bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Gooi-Oost en heeft ervaring met OR-activiteiten.

Ineke Voges is sinds maart 2023 lid van de Cliëntenraad. Zij is getrouwd en woont in Kortenhoef. Na haar studie is zij werkzaam geweest als fysiotherapeut. Ook heeft zij als coördinator nog verschillende functies bekleed bij o.m. Wereld Ouders (Stichting voor weeskinderen in Midden- en Zuid-Amerika) en sinds 2012 was zij als teamcoördinator werkzaam bij Bergman Clinics. Na haar pensionering was zij zorgvrijwilligster in een hospice. In haar vrije tijd tekent en schildert zij graag.

Hella Siertsema is sinds oktober 2023 lid van de Cliëntenraad. Zij is zelfstandig ondernemer en werkzaam in de communicatie als freelance content creator en videomaker/fotografe. Hella woont in Huizen. In haar vrije tijd wandelt zij graag en houdt van een goed boek, muziek en koken.

Wat kunt u van ons verwachten en hoe kunt u ons bereiken?
Het spreekt voor zich dat uw eerste aanspreekpunt de EVV’er is op de afdeling van uw naaste. Daarnaast bent u en zijn wij de ogen en oren van en voor de bewoners en met uw opmerkingen gaan we aan de slag met het management om waar nodig dingen te verbeteren.

Wij proberen zo veel mogelijk bij activiteiten binnen De Antonius Hof aanwezig te zijn, zodat u ons kunt aanspreken. U kunt ons ook bereiken op antoniusclr@gmail.com of per post via de receptie van De Antonius Hof.

Nieuwsbrief januari 2024

Klik hieronder om de nieuwsbrief van januari 2024 te lezen. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over medezeggenschap in de zorg en over de bevoegdheden van de cliëntenraad? Klik dan hier.