De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten

De cliëntenraad van De Stichtse Hof en De Dennen bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners. Samen vormen zij een onafhankelijke en zelfstandig commissie die de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners behartigt. Regelmatig is er overleg van het dagelijks bestuur met de directie over de diverse onderwerpen Bijvoorbeeld over het wonen, de zorg, de maaltijden, veiligheid, maatschappelijke bijstand, gezondheid en ontspanningsactiviteiten.

De cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Leen van der Pols (voorzitter)
  • Mary Vos
  • Mechtild Bus
  • Esther van Wering
  • Jan Driessen
  • Paul de Wit
  • Wim Groenestein

Meer informatie?

Wilt u meer weten over medezeggenschap in de zorg en over de bevoegdheden van de cliëntenraad? Klik dan hier.

Contact

Heeft u op- of aanmerkingen over de zorg- of dienstverlening binnen De Stichtse Hof of De Dennen? Dan nodigen wij u uit daarover contact met ons op te nemen.

U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad via clientenraaddsh@gmail.com. Ook kunt u contact opnemen met de receptie van De Stichtse Hof: 

Receptie van De Stichtse Hof

t.a.v. Clientenraad
Naarderstraat 81
1251 BG Laren
T (035) 539 08 00