De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten

De cliëntenraad van De Stichtse Hof en De Dennen bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners. Samen vormen zij een onafhankelijke en zelfstandig commissie die de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners behartigt. Regelmatig is er overleg van het dagelijks bestuur met de directie over de diverse onderwerpen Bijvoorbeeld over het wonen, de zorg, de maaltijden, veiligheid, maatschappelijke bijstand, gezondheid en ontspanningsactiviteiten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over medezeggenschap in de zorg en over de bevoegdheden van de cliëntenraad? Klik dan hier.

Contact

Heeft u op- of aanmerkingen over de zorg- of dienstverlening binnen De Stichtse Hof of De Dennen? Dan nodigen wij u uit daarover contact met ons op te nemen.

U kunt met ons in contact komen op onderstaande manieren:

Receptie van De Stichtse Hof
t.a.v. Clientenraad
Naarderstraat 81
1251 BG Laren
T (035) 539 08 00

Voorzitter
Leen van der Pols
E-mail: clientenraaddsh@gmail.com