Langdurige revalidatie

Heeft u meer tijd nodig om te herstellen na uw revalidatie? Dat kan op de Bloemenbuurt, de afdeling voor langdurige revalidatie in Naarderheem.

Voor wie?

U hebt reeds enige tijd verbleven op de revalidatieafdeling van Naarderheem maar hebt een langere herstelperiode nodig dan voorzien. In afwachting van uw ontslag naar huis of van verblijf in een vervolgvoorziening kunt u dan verblijven op de 'Bloemenbuurt'. Dit is de afdeling voor langdurige revalidatiezorg waar u maximaal een jaar kunt verblijven. 

U krijgt hier herstel- en bewegingsgerichte zorg. Dit betekent dat u een aangepast revalidatieprogramma blijft volgen en dat u alles wat u zelf nog kan, zoveel mogelijk zelf blijft doen. Op die manier gaan de opgedane conditie en vaardigheden niet verloren. De Bloemenbuurt biedt hiervoor een activerende en stimulerende omgeving.

In uw therapieplan worden uw wensen, behoeften en doelen vastgelegd waar we samen aan blijven werken. Ook helpen wij u bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om de stap naar een vervolgvoorziening.

Folder Herstelgerichte Zorg Naarderheem

Hieronder kunt u de folder downloaden met meer informatie over herstelgerichte zorg, de voorzieningen op deze afdeling en eventuele kosten.

Folder 'Wie doet wat' op de Bloemenbuurt

Hieronder kunt u de folder downloaden waarin de verschillende disciplines staan beschreven die bij uw revalidatie betrokken kunnen zijn zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Ook staat in de folder beschreven bij welke problematiek zij u kunnen helpen. Tenslotte vindt u hierin de namen en e-mailadressen van de therapeuten. Zo kunt u makkelijk terugvinden wie uw therapeut is en hoe u met hem of haar in contact kunt komen.