Langdurige revalidatie

Heeft u meer tijd nodig om te herstellen na uw revalidatie? Dat kan op de Bloemenbuurt, de afdeling voor langdurige revalidatie in Naarderheem.

Voor wie?

U hebt reeds enige tijd verbleven op de revalidatieafdeling van Naarderheem maar hebt een langere herstelperiode nodig dan voorzien. In afwachting van uw ontslag naar huis of van verblijf in een vervolgvoorziening kunt u dan verblijven op de 'Bloemenbuurt'. Dit is de afdeling voor langdurige revalidatiezorg waar u maximaal een jaar kunt verblijven. 

U krijgt hier herstel- en bewegingsgerichte zorg. Dit betekent dat u een aangepast revalidatieprogramma blijft volgen en dat u alles wat u zelf nog kan, zoveel mogelijk zelf blijft doen. Op die manier gaan de opgedane conditie en vaardigheden niet verloren. De Bloemenbuurt biedt hiervoor een activerende en stimulerende omgeving.

In uw therapieplan worden uw wensen, behoeften en doelen vastgelegd waar we samen aan blijven werken. Ook helpen wij u bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om de stap naar een vervolgvoorziening.

De Bloemenbuurt in beeld

Deze video geeft u een impressie van onze afdeling langdurige zorg De Bloemenbuurt.