Nieuws

Amaris Zorggroep, HilverZorg en Vivium Zorggroep slaan handen ineen voor ongeplande nachtzorg

Vanaf 1 februari 2023 organiseren Amaris Zorggroep, HilverZorg en Vivium Zorggroep samen de ongeplande nachtzorg in de regio Gooi en Vechtstreek. We organiseren de zorg op een andere, slimmere manier en kunnen zo de ongeplande nachtzorg beschikbaar houden voor cliënten, die zorg en ondersteuning thuis ontvangen of gebruik maken van personenalarmering.

Corona

Corona is meer en meer onderdeel van ons leven. We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. We wonen en werken immers met kwetsbare mensen. 

Het blijft dus voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.