Certificering

Certificering in de zorg

Certificering

Onze cliënten komen in zorg omdat ze het met hun eigen hulpbronnen niet meer redden. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De zorg moet verantwoorde zorg zijn: veilige zorg in een veilige omgeving, door vakbekwame medewerkers en gericht op het ondersteunen van de kwaliteit van leven van de cliënt. We hebben oog voor de gezondheidsrisico's. Veiligheid gaat echter niet boven alles. Voortdurend moet een veiligheid worden afgewogen tegen kwaliteit van leven, de andere wensen en (on)mogelijkheden die de cliënt nog heeft. De leefwereld van de cliënt staat steeds centraal.

Vivium wil:

  • Een herkenbaar en up-to-date kwaliteitsbeleid met een minimale set aan protocollen en richtlijnen.
  • Een bijdrage leveren aan veilige zorg, door met minder regels de weg in te slaan naar zelfsturende teams, waarbij Vakmanschap, Vertrouwen en Verbinding essentiële uitgangspunten zijn.
  • De interne motivatie voor het kwaliteitsbeleid vergroten door meer vanuit de bottom-up gedachte hier invulling aan te geven.
  • Aandacht voor veiligheid niet laten resulteren in een handboekencultuur en bureaucratie maar wel door concrete inspiratiebronnen om kwaliteitsbewustzijn te verhogen.

Voor Vivium zijn dit ook de uitgangspunten geweest in het certificeringstraject.

Vivium beschikt over het ISO 9001 certificaat voor zorg en welzijnsorganisaties.