Wet Zorg en Dwang

Wat is de Wet Zorg en Dwang?

De Wet Zorg en Dwang geldt vanaf 1 januari 2020 en vervangt de Wet Bopz. Doel van Wet Zorg en Dwang is dat onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk wordt voorkomen. Vivium past in principe geen onvrijwillige zorg toe. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet altijd (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet Zorg en Dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Onvrijwillige zorg is een allerlaatste middel. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen.

De Wet Zorg en Dwang heeft een heel eenvoudig uitgangspunt: onvrijwillige zorg mag niet, behalve als er anders 'ernstig nadeel' dreigt en er geen andere oplossingen zijn om dat te bestrijden. ‘Nee, tenzij...’ dus. Daarbij moet de gekozen oplossing in de praktijk ook blijken te werken en in verhouding staan tot het nadeel dat bestreden wordt. En er moet worden gezocht naar oplossingen die voor de cliënt de minste nadelen hebben. 

Hoe gaat Vivium hier mee om in de praktijk? 

Voor alle cliënten streven we naar een goede balans tussen bewegingsvrijheid, veiligheid en leefplezier. Als er voor de veiligheid van cliënten hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen wij voor de minst zware hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Klik hier voor meer informatie over Zorg voor vrijheid bij Vivium. 

Meer informatie?

De Wet Zorg en Dwang (onvrijwillige zorg bij verstandelijke beperkingen en dementie) beschermt de rechten mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Op www.dwangindezorg.nl vindt u informatie over vrijheid en dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, direct betrokkenen en professionals. Op de site staan veel vragen en antwoorden vanuit de praktijk. U kunt ook lezen welke rechten en plichten alle betrokkenen hebben.