Inspectierapporten

Kwaliteitsgegevens 2015 Inspectie Gezondheids Zorg (IGZ)

Wat zeggen kwaliteitsgegevens 2015?

De Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) heeft in oktober 2016 zorgaanbieders in de ouderenzorg gevraagd gegevens aan te leveren over de zorginhoudelijke risico-indicatoren over 2015. Deze gegevens zijn eind januari 2017 door IGZ gepubliceerd.

Inspectiebezoek

In 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek gedaan naar de Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) van De Bolder. Het rapport kunt u hier downloaden.

Inspectierapport Hogewey mei 2019

Het rapport kunt u hier downloaden.

Inspectierapport De Bolder december 2017