Inspectierapporten

Inspectiebezoek

Onderstaand treft u de inspectierapporten aan van enkele van onze locaties. Het rapport is een verslag naar aanleiding van een onaangekondigd bezoek van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Hierbij worden thema’s als persoonsgerichte zorg, deskundigheid, kwaliteit en veiligheid getoetst.

Inspectierapport De Vesting 2019

Inspectierapport De Stichtse Hof 2020

Inspectierapport Vivium Hogewey februari 2020

Inspectierapport medicatieveiligheid Vivium Torendael