Zorg voor vrijheid

Vivium Zorggroep brengt ouderen in beweging. In lijn met de Wet Zorg en Dwang maken we geen gebruik van fixatie met onrustbanden, verpleegdekens en  spanlakens. Met vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen zijn wij zeer terughoudend. Voor alle cliënten streven we naar een goede balans tussen bewegingsvrijheid, veiligheid en leefplezier.

Visie

Als er voor de veiligheid van cliënten hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen wij voor de minst zware hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Mochten wij in een zeer uitzonderlijk geval voor een cliënt geen goede oplossing – zonder fixatie – vinden, dan vindt de toepassing hiervan altijd plaats in overleg met de cliënt en de vertegenwoordiger. Wij kiezen dan altijd voor de minst ingrijpende maatregel (de lichtste vorm) en zetten deze zo kort mogelijk in. Samen met de vertegenwoordiger zoeken we naar oplossingen die passen bij de cliënt. Hierbij leggen de professionals hun overwegingen en besluiten schriftelijk vast in het cliëntdossier. Ook schakelen wij externe deskundigen in met als doel zo snel mogelijk over te gaan op oplossingen zonder fixatie.

Het uitgangspunt is dus: Geen onvrijwillige zorg, tenzij...

Onderstaande uitgangspunten ondersteunen dit beleid:
1. Levensverhaal
Wij vragen aan familie informatie over het “vroegere” leven van de cliënt. Als iemand bijvoorbeeld gewend is laat naar bed te gaan, kan hij onrustig worden als hij vroeg in de avond al naar bed gaat. Ook vinden wij het belangrijk om te weten hoe iemand graag
benaderd wil worden zodat hij zich prettig en begrepen voelt.
2. Zorgleefplan
Risico’s van het wel of niet toepassen van vrijheidsbeperking worden besproken met de familie. Afspraken hierover worden in overleg met de familie gemaakt en vastgelegd in het zorgleefplan.
3. Veiligheid
Een cliënt vastbinden omdat hij onrustig is of mogelijk valt, past niet in onze visie. Geen mens is 100% veilig en vastbinden geeft ook risico’s. Samen met familie zoeken we naar oplossingen die passen bij de cliënt.
4. Bewegingsvrijheid
Zorg voor vrijheid betekent naast vrij zijn in beweging ook gevoel van vrij zijn. Als middelen toch nodig zijn gebruiken we moderne hulpmiddelen, bijvoorbeeld een laag-laag bed of een sensor, want bewegen moet, zolang het kan. Bewegen houdt lichaam en geest sterk!
5. Levenskwaliteit
We streven ernaar dat medewerkers de cliënt kennen. Luisteren en écht aandacht schenken is belangrijk. We gaan ook op zoek naar activiteiten waar de cliënt nu plezier aan beleeft.

Via onderstaande button kunt u onze brochure 'Zorg voor vrijheid' downloaden, met uitgebreide informatie over dit onderwerp.