Eskeline Elbertse, Specialist Ouderengeneeskunde Naarderheem

Als specialist ouderengeneeskunde voert Eskeline Elbertse (35) de regie over de medische zorg voor ouderen. Ook voor collega’s en familie is ze het eerste aanspreekpunt. Vanuit Naarderheem werkt ze in meerdere rollen: ‘Juist die afwisseling maakt mijn werk zo leuk.’


‘Het is inhoudelijk werk met intensief cliëntcontact’, legt ze uit. ‘En met veel overleg, ook multidisciplinair met collega’s.’ Eskeline maakt deel uit van het Vivium Advies en Behandelcentrum (ABC). Daarin werkt ze samen met een ouderenpsycholoog en
verpleegkundige om klachten of problemen in onderlinge samenhang te benaderen. ‘Indien nodig sluiten andere deskundigen aan, zoals een diëtist, fysio- of ergotherapeut.’

Tijdens haar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, liep ze stage in Naarderheem. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) spreekt haar aan. ‘We zijn hier continue bezig met trainen en motiveren om ‘beter’ te worden. Afgelopen vrijdag mocht een meneer naar huis na een lange periode van ziekenhuisopnames en steeds weer revalideren. Soms leek er amper vooruitgang. Toch zette hij door, gestimuleerd en aangemoedigd door collega’s. En nu functioneert hij weer thuis.’ 

Thuis revalideren ziet ze als een veelbelovende ontwikkeling in de GRZ. ‘Dan oefen je heel gericht met iemand in zijn dagelijkse praktijk, zodat hij zo lang mogelijk thuis kan wonen. Voor een bepaalde therapie, zoals bijvoorbeeld in ons warm waterbad, komt iemand dan naar Naarderheem.’ Zo combineert Eskeline revalidatie bij mensen thuis met werk op afdelingen en de dagbehandeling. En zelfs met de chronische zorg voor Parkinsonpatiënten. Dat zit zo: soms kan iemand met Parkinson niet meer thuis wonen, maar past een verpleeghuis ook niet. Om dat gat te dichten ontstond een plan met als resultaat de net gestarte afdeling voor bewoners met Parkinson; Naarderheem Het Arsenaal. ‘Als je bij Vivium een voorstel doet’, is Eskelines ervaring, ‘dan wordt er serieus naar gekeken en vaak wat mee gedaan. Ik noem dat een ‘ja-cultuur’.’