Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

Collega's aan het woord - Wat vinden zij van werken bij Vivium?

Nikki Kroon
"Ik zorg als het ware voor een gezin. Zelfs na drie weken vakantie, herkenden deze bewoners die veel vergeten, me gewoon nog! Dat je naast de dagelijkse zorg, ook zoveel liefde kunt geven en ontvangen, maakt dit werk zo waardevol."
Klik voor het gesprek met Nikki.

Barbara Jonkvorst
“Het was spannend om over te stappen van het ziekenhuis naar de wijk, maar ik ontdekte dat ik op me andere vlakken nog verder kon ontwikkelen. Werken in de wijk is zoveel meer dan een wasbeurt of handeling!"
Klik hier voor het gesprek met Barbara Jonkvorst

Klik hier voor meer collega´s aan het woord over werken bij Vivium.

Incidenten medewerkers

Het melden van incidenten is bedoeld om (bijna) ongevallen, te signaleren, te registreren om een veilige werkomgeving te bevorderen. De MIM-registratie geeft een beter inzicht in de risico’s van het werk. Iedere gebeurtenis of onveilige situatie waarbij een medewerker betrokken is, komt voor een MIM-melding in aanmerking.  

In 2016 is een hernieuwd arbobeleid ingevoerd. Daarbij is een duidelijke rol weggelegd voor het zelfsturende team. De door het team benoemde rolhouder Arbo stimuleert het meldgedrag en de incidentenregistratie. De locatiemanager monitort de meldingen, bewaakt en bevordert de veiligheid van medewerkers. Daarbij ondersteunt de Arbo-adviseur, die vanuit het expertteam gezond, veilig en prettig werken de registraties analyseert en advies geeft. De sociaal agoog kan sinds medio 2016 voor advies worden ingeschakeld bij agressiemeldingen.

Overzicht Meldingen Incident Medewerker 2016

Er zijn in 2016 totaal 64 meldingen gedaan. Waarvan 87% (56) agressie meldingen en 13% (8) overige (zie bijlage 1, grafiek 1a)

Overzicht Meldingen Incident Medewerker 2017

Er zijn in 2017 126 meldingen gedaan. Hiervan betroffen 118 meldingen agressie (94%), er waren 3 prikaccidenten (2%) en 5 overige meldingen. Van de overige meldingen betreft 1 melding seksuele intimidatie. Verder betrof  het valpartijen en flauwvallen door de warmte.

Q3 laat een sterke daling zien, waar Q4 een sterke stijging laat zien. Hogewey neemt 41% van de meldingen voor haar rekening, gevolgd door De Bolder (23%) en De Antonius Hof (14%).

De stijging bij Hogewey is waarschijnlijk het gevolg van het onder aandacht brengen van het doen van MIM- meldingen. Deze stijging zette eind 2016 al in en gaat ook in 2017 door.

Van het totaal aantal medewerkers heeft volgens de registratie van de MIM meldingen iets minder dan 10% een agressie melding gedaan. Het werkelijk aantal agressie incidenten zal in werkelijkheid veel hoger liggen. De laatste jaren heeft ongeveer de helft van de medewerkers in de zorgsector te maken met agressie (bron: TNO). De oorzaak van het verschil kan een aantal oorzaken hebben. Medewerkers zijn soms van mening dat agressie bij het ziektebeeld van de bewoner hoort en dus niet gemeld moet worden (‘het hoort er nu eenmaal bij’) of melden meerdere agressie incidenten van één cliënt als zijnde één melding.

Vergelijking voorgaand jaar

Ten opzichte van 2016 zijn de MIM meldingen bijna verdubbeld ( 97%). Vooral het aantal agressie-incidenten dat gemeld is, is verdubbeld. Mogelijke oorzaken:
-          Meer bekendheid over de noodzaak van het melden van incidenten (van toepassing bij Hogewey)
-          Meer cliënten met een verder gevorderde fase van dementie. (Cliënten blijven langer thuis wonen, en komen pas bij ons wonen als het thuis echt niet meer gaat).